SYARAT–SYARAT DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMPROSESAN VISA UMRAH (TERTAKLUK KEPADA PINDAAN DAN PERATURAN KEDUTAAN ARAB SAUDI DARI MASA KE SEMASA)

1.         Passport antarabangsa yang sah tempoh lakunya tidak kurang dari 6 bulan dari tarikh penerbangan berserta 4 muka surat kosong.

2.         4 keping gambar berwarna berukuran 6 cm x 4 cm (zoom 80%) berlatar belakangkan warna putih. Bagi wanita wajib memakai tudung kepala (hitam atau gelap) manakala lelaki tidak digalakkan memakai songkok atau yang menutupkan kepala.

3.         Kad suntikan ACYW13 atau surat pengesahan daripada doktor kerajaan atau swasta.

BAGI JEMAAH WANITA BAWAH 45 TAHUN/LELAKI BAWAH 18 TAHUN:

A)        Pergi Bersama Mahram

1.         Salinan sijil nikah bagi wanita yang sudah berkahwin.
(Cop pengesahan Jabatan Agama Islam dan Wisma Putra)

2.         Bagi wanita yang bermahramkan bapanya - Salinan sijil lahir
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

3.         Bagi wanita yang bermahramkan adik beradik lelaki - Salinan kad pengenalan adik-beradik lelaki tersebut dan salinan sijil lahir kedua-dua)
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

4.         Bagi wanita yang bermahramkan anak lelaki – Salinan sijil lahir anak lelaki tersebut.
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

B)        Mahram Bersama Bapa Tiri (Belum Berkahwin)

1.         Letter of Consent daripada bapa kandung/adik beradik lelaki kandung
(Cop Pengesahan Pesuruhjaya Sumpah dan Wisma Putra)

2.         Salinan kad pengenalan bapa kandung/adik beradik kandung
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

3.         Salinan Sijil lahir anak tiri
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

4.         Salinan surat hak jagaan anak dari mahkamah syariah
(Cop Pengesahan Wisma Putra)

5.         Salinan Sijil Mati jika bapa kandung tiada/meninggal dunia,
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

C)        Mahram Bersama Bapa Tiri (Sudah Berkahwin)

1.         Letter of Consent daripada suami
(Cop Pengesahan Pesuruhjaya Sumpah dan Wisma Putra)

2.         Salinan sijil nikah
(Cop Pengesahan Jabatan Agama Islam dan Wisma Putra)

3.         Salinan kad pengenalan suami
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

4.         Salinan sijil lahir anak tiri
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

5.         Surat hak jagaan dari mahkamah syariah
(Cop Pengesahan Wisma Putra)

6.         Salinan Sijil Mati jika suami tiada/meninggal dunia, 
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

D)        Mahram Bersama Bapa Saudara (Sebelah Bapa)

1.         Letter of Consent daripada bapa kandung/adik beradik lelaki kandung
(Cop Pengesahan Pesuruhjaya Sumpah dan Wisma Putra)

2.         Salinan sijil lahir anak, bapa kandung dan bapa saudara/adik beradik lelaki kandung
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

3.         Salinan kad pengenalan bapa kandung/adik beradik lelaki kandung
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

4.         Salinan Sijil Mati jika bapa kandung tiada/meninggal dunia
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

E)        i)          Mahram Bersama Bapa Angkat (bin dengan nama bapa angkat) 

1.         Salinan surat pengambilan anak angkat
(Cop Pengesahan Wisma Putra)

2.         Salinan surat lahir anak angkat
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

            ii)         Mahram Bersama Bapa Angkat (bin dengan nama orang lain)

1.         Salinan surat pengambilan anak angkat
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)
2.         Salinan surat lahir anak angkat
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

3.         Salinan surat perintah mahkamah
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

F)        Mahram Bersama Datuk Sebelah Bapa

1.         Salinan sijil lahir cucu
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

2.         Salinan sijil lahir bapa kandung
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

3.         Letter of Consent daripada bapa kandung/adik beradik lelaki kandung
(Cop Pengesahan Pesuruhjaya Sumpah dan Wisma Putra)

4.         Salinan Sijil Mati jika bapa kandung tiada/meninggal dunia
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

G)        Bagi Muallaf yang pergi bersama suami/adik beradik lelaki kandung

1.         Salinan kad/surat memeluk agama islam
(Cop Pengesahan Jabatan Agama Islam dan Wisma Putra)

2.         Salinan sijil nikah/salinan sijil lahir kedua-duanya.  
(Cop Pengesahan Jabatan Agama Islam/Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

H)        Warganegara Asing

1.         Pemastautin Tetap (Permenent Residence) - kad pengenalan asal dan salinan kad pengenalan.
(Cop Pengesahan Jabatan Pendaftaran Negara dan Wisma Putra)

2.         Visa Pekerja/Employment Pass - surat pengesahan majikan
(Cop Pengesahan Notary Public & Wisma Putra)

3.         Visa Pelajar/Student Visa - surat pengesahan dari kolej/universiti/sekolah (Cop Pengesahan Wisma Putra)

4.         Visa Keluarga/Sosial Visa - salinan sijil nikah/sijil lahir 
(Cop Pengesahan Wisma Putra)

5.         Pembantu rumah (Maid) majikan perlu ikut serta. Visa perlu sahlaku 6 bulan ke atas.